Bình chứa GAS 34750RA

  • Mô tả

Mô tả

Model: 34750RA
Thương hiệu: Robinair-USA
Bình chứa GAS 34750RA
Khối lượng dầu có thể chứa được 20 kg
Loại GAS  : R-134A

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766