Ampe kìm CM-M266C

  • Mô tả

Mô tả

Tên: CM-M266C
Số: CM-M266C
Thể loại: kẹp mét
Mô tả:
CM-M266C
DC điện áp: 0.2 / 2/20 / 200V ± 0,5% .1000V ± 0,8%
AC Điện áp: 200V ± 1,0% .750V ± 1,2%
AC hiện tại: 20A ± 4% .200A ± 2,5% .1000A ± 1,2%
Kháng: 200Ω / 20KΩ ± 1.0%
Nhiệt độ: 0 ° C ~ 400 ℃ ± 1.0% 0,400 ℃ ~ 750 ℃ ± 2.0%
báo Kiểm tra: tích hợp còi âm thanh
Dữ liệu giữ: Cung cấp
LCD Kích thước: 15x47mm
Kích thước: 96x235x46mm
Trọng lượng: 310g

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766