đồng hồ gas lạnh CM-350-R134-G

200957200114

đồng hồ gas lạnh CM-350-R134-G  • Description

Product Description

Mã: CM-350-R134-G
Thể loại: đồng hồ đo chất lạnh
Mô tả:đồng hồ đo lạnh để R134a

CM-350-R134-G

● Pc che thấp phía -30 chân không đến 350 psi.
● 1/8 “kết nối NPT, 2-3 / 4” dia.
●vỏ bóng màu xanh.
● Quy mô với R134, R404A & R407C, ° C hoặc ° F, PSI, KG.

Bình Luận

error: Content is protected !!