Đồng hồ gas lạnh CM-500-R410-G

  • Mô tả

Mô tả

Mã: CM-500-R410-G
Thể loại: đồng hồ đo chất lạnh
Mô tả:

đồng hồ đo chất lạnh cho R410A

CM-500-R410-G

● Pc che phía hạ áp 0 chân không đến 500 psi.
● 1/8 “kết nối NPT, 2-3 / 4” dia.
●vỏ bóng màu xanh.
● Quy mô cho R410 ° C hoặc ° F, PSI, KG.

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766