Products tagged “Dàn lạnh công ngiệp”

  • Dàn Lạnh ECO

    out of 5

    Dàn lạnh công nghiệp ECO vỏ inox, sử dụng quạt li tâm cho tốt độ gió cao

    Ứng dụng lắp đặt kho cấp đông, kho bảo quản, kho mát, lắp đặt kho lạnh các loại.

error: Content is protected !!